Начало / Какво правим / Специализация / Защита на потребителите

Защита на потребителите

Ние сме водещи консултанти по всички въпроси, свързани със защита на потребителите, които възникват в ежедневната дейност на търговци на дребно, доставчици на услуги и други търговци. Работата ни включва оказване на съдействие на нашите клиенти в различни сфери като:

 • изработване и оценка на стратегии и практики за продажба
 • маркетинг послания и комуникация с клиенти
 • рекламни кампании, програми за лоялност и директен маркетинг
 • on-line продажби и услуги, дистанционни и трансгранични продажби
 • въпроси по защита на потребителите в Общи условия, договори за продажба
 • уреждане на отношенията по жалби на клиенти 
 • представителство пред контролни органи и съдействие при проверки

Професионален опит

Скорошният ни опит включва комплексно правно консултиране на:

 • водещ европейски търговец на дребно по отношение на правните аспекти на извършваните продажби, реклами и комуникационни стратегии и кампании, както и представителство пред клиенти, съдилища и контролни органи
 • голяма австрийска DIY верига по въпроси, свързани с развиване на бранд, комуникационна и маркетингова политика
 • германски търговец на дребно относно съответствието на търговските му практики при продажбите с българското право, както и по редица въпроси, свързани с етикетиране и реклама на продукти
 • различни производители и вносители на храни, алкохол, козметика и играчки относно означаването, етикетирането и представянето на техните продукти
 • голям производител на цигари относно използването на търговската му марка и продуктите му в различни рекламни и промоционални инициативи
 • известен германски on-line и каталожен търговец относно съответствието на практиките му с българското право

Нашите адвокати в областта Защита на потребителите

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел