Строителство

Предоставяме на клиентите ни цялостно консултиране в областта на строителното право, което обхваща всички аспекти на инвестиционния проект. Представляваме възложители, дивелопъри, изпълнители, архитекти, надзорници и финансиращи институции във всички фази на строителния процес. Работата ни включва изготвяне на правни документи и консултиране на:

 • получаване на разрешения за строеж и реализиране на градоустройствени процедури, представителство пред властите
 • строителни договори и документация, строителен надзор
 • управление на строителния процес
 • подготовка на документи и участие в търгове и обществени поръчки
 • въпроси на пътната и техническата инфраструктура
 • инфраструктурни проекти – подробно и изчерпателно консултиране във връзка с правната рамка, изготвяне на правни анализи, съдействие при реализирането на проекта
 • проектиране и изграждане логистични и технологични паркове, енергийни централи и инфраструктура, ВЕИ паркове  

Професионален опит

Опитните ни специалисти консултират частния и публичния сектор по широк спектър инвестиционни проекти, включително големи жилищни, офисни и търговски проекти и инфраструктура. Скорошният ни опит включва:

 • консултиране на водещ европейски търговец на дребно по всички въпроси, свързани с проектирането, изграждането и реконструкцията на над 80 търговски обекта
 • консултиране на водещ австрийски фонд за инвестиции в недвижими имоти относно  градоустройството и проектирането на бизнес парк, включително извършване на градоустройствени процедури и получаване на разрешение за строеж
 • процесуално представителство на германски търговец на дребно по съдебен спор с контролните органи относно съответствието на строителни работи по търговски обект със законовите изисквания
 • консултиране на българско министерство относно изготвяне и сключване на договор с консултант за укрепване на брега в няколко града по река Дунав и на Черно море
 • консултиране на ирландски инвеститор относно изпълнението на договор за строителство на жилищна сграда
 • представителство на голям австрийски фонд за инвестиции в недвижими имоти в арбитражен спор с българско архитектурно бюро, натоварено с проектирането на жилищен комплекс
 • текущо консултиране на австрийски инвеститор във връзка с проектирането и строителството на жилищен комплекс в София
 • консултиране на германско проектантско и инженерно бюро относно проектирането на топлоелектрическа централа в България

Нашите адвокати в областта Строителство

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел