Начало / Какво правим / Специализация / Обществени поръчки

Обществени поръчки

След приемането на Закона за обществените поръчки през 2006 г. ние бяхме от първите, които навлязоха на пазара на правни услуги в областта на обществените поръчки, като консултираме и ориентираме клиентите ни в сложните правила на тази материя. Съветвали сме както публични институции, които организират процедури по обществени поръчки, така и частни бизнес клиенти, които участват в тях. Услугите ни в тази сфера включват:

 • анализиране на необходимостта от прилагане правилата на обществените поръчки към определена сделка
 • изготвяне на всички необходими документи за организиране на процедура по обществена поръчка
 • изготвяне на тръжна документация и договори
 • предоставяне на съдействие на нашите клиенти във фазата на оценка на предложението в процедурата по обществена поръчка
 • представителство на нашите клиенти в процедурата по обществена поръчка, включително при обжалване на решенията

Професионален опит

Притежаваме огромен опит в областта, натрупан в процеса на консултиране на множество клиенти в обществени поръчки във всички сфери и предоставяне на широк спектър от правни услуги, като сме консултирали:

 • международна компания за пътна телематика, информационни технологии и телекомуникации по всички правни въпроси (изготвяне на тръжна документация, комуникация с възложителя, представителство) във връзка с участие в процедура по обществена поръчка за изграждане и въвеждане на цялостно решение за управление и контрол на платени паркинги
 • един от най-големите световни производители и внедрители на електроника за отбранителния сектор по всички правни въпроси на офсетно споразумение, свързано с участие в специална обществена поръчка
 • българско министерство по всички правни въпроси, свързани с провеждане на специална обществена поръчка (изготвяне на целия комплект документи, съдействие при оценяване, участие в преговори с участници) за въвеждане на нова система за документи с биометрични данни
 • водещ европейски търговец на дребно по всички въпроси, свързани с ваучери за храна, включително при участие на компанията в множество обществени поръчки и представителство в производства по обжалване
 • министерство в България в процеса на изготвяне на пълния комплект образци на документи за проектен мениджмънт на голям инфраструктурен обект в България, при съобразяване на немския опит и специализация в областта
 • българско министерство по няколко проекта, свързани с обществени поръчки за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, финансирани по ИСПА и Оперативна програма Околна среда, като изготвихме правни становища  за напредъка на обществената поръчка, идентифицирахме проблемните въпроси и предложихме изчерпателно решения във връзка с установените от нас нарушения

Нашите адвокати в областта Обществени поръчки

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел