Енергетика

Практиката по енергетика на нашата кантора покрива всички области, които привличат интереса на инвеститорите и държавата, между които:

 • възобновяеми енергийни източници
 • когенерационни централи и технологии
 • локални и централни системи за топлоподаване / студоподаване
 • различни въпроси за съответствие с правната рамка и представителство пред регулаторни органи
 • всички оперативни въпроси свързани с присъединяването на инфраструктура и сгради към енергийните мрежи

Професионален опит

Имаме натрупан значителен опит в консултирането на ветроенергийни, фотоволтаични и други енергийни проекти на чуждестранни инвеститори, включително извършване на правни анализи, структуриране на споразумения за съвместно осъществяване на проекти, работа по проектна документация и предоставяне на пълно правно обслужване на:

 • германски инженерингови компании по всички въпроси, свързани с проектирането на 54 MW когенерационна централа
 • международна проектна компания по всички юридически въпроси свързани с проектирането и изграждането на 170 MW ВЕЦ
 • една от водещите австрийски енергийни компании по всички аспекти на българското право свързани с възобновяеми енергийни източници, включително лицензионни процедури, дялово разпределение на топлоенергия, ценообразуване
 • водещ австрийски търговец на дребно по всички правни аспекти на изграждане на 1 MW фотоволтаична покривна инсталация и възможностите за ползване на европейско финансиране
 • български клиент по всички правни аспекти на сделка за изграждането на 37 MW ветроенергиен парк 
 • един от австрийските ни клиенти по всички въпроси на българската правна рамка на възобновяеми енергийни източници
 • българско министерство по различни регулаторни въпроси свързани с топлоелектрическа централа
 • българско министерство по регулаторни, екологични въпроси и европейско финансиране на проект за внедряване на FGD пречистващи инсталации в топлоелектрическа централа

Нашите адвокати в областта Енергетика

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел