Несъстоятелност

Нашата практика в областта на несъстоятелността е фокусирана главно върху производства по несъстоятелност срещу български дружества, включително във връзка с осребряване на активите на търговци в несъстоятелност. Тази практика е тясно свързана с практиките Търговско право, Недвижими имоти и Съдебни и арбитражни спорове, доколкото добрите резултати в несъстоятелността изискват комбинация от комплексни познания и практически опит.

Консултираме и представляваме нашите клиенти при упражняване на техните права срещу търговци в несъстоятелност, както и при формулиране на претенциите им по най-ефективния и сигурен начин. Услугите ни в тази област обхващат:

 • учредяване на ефективни обезпечения на претенциите
 • реализиране на обезпечения и упражняване на други права срещу длъжниците
 • преговори преди обявяване на несъстоятелността и преструктуриране на дълга
 • иницииране на производства по несъстоятелност
 • всички видове съдебни действия от страна на или срещу търговеца в несъстоятелност
 • представителство на кредитори в производството по несъстоятелност, включително представителство на събранията и комитетите на кредиторите
 • изготвяне на оздравителни планове
 • споразумения с кредитори, въпроси относно собственост и проблеми на финансовите пазари във връзка с несъстоятелността
 • превръщане на дълг в имущество, дълг в дълг и др.
 • подпомагане при изпълнение на оздравителни планове, включително купуване (продажба) на предприятия и/или активи на търговеца в несъстоятелност
 • събиране и разпределяне на приходи от осребряване на масата на несъстоятелността
 • консултиране на управителните органи във връзка с техни задължения в производството по несъстоятелност

Професионален опит

Съдействали сме на много наши клиенти да получат в най-голяма степен удовлетворяване на вземания към техни партньори в несъстоятелност. В практиката ни по несъстоятелност през последните години сме консултирали и представлявали:

 • водещ австрийски търговец на суровини в производства по несъстоятелност на няколко големи предприятия от тежката индустрия в България
 • международна нефтена компания в производства по несъстоятелност на нейни български партньори на пазара на нефт и газ
 • водещ германски туроператор в производства по несъстоятелност на български хотелиери
 • австрийски търговец на хартия в производството по несъстоятелност на водеща българска печатница
 • австрийска лизингова компания при преструктурирането на дълга на неплатежоспособен длъжник
 • международен производител на печатарска техника, базиран в Германия, във връзка с последиците за българското дъщерно дружество от несъстоятелността на  дружеството-майка 
 • водещ австрийски производител на ламиниран паркет в производствата по несъстоятелност на двама български партньори
 • европейски производител в химическата индустрия, базиран в Германия, в производството по несъстоятелност на негов български партньор

Нашите адвокати в областта Несъстоятелност

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел