Начало / Какво правим / Специализация / Проектно финансиране

Проектно финансиране

Предлагаме комплексно консултиране по всички аспекти на проектно финансиране, банкови и финансови сделки, като например:

  • структуриране, реализиране и регулаторни въпроси на проектното финансиране
  • европейско финансиране и програми
  • консултиране на различни аспекти на инвестиционни проекти
  • публично предлагане на дългови инструменти и консултиране на проспекти за публично предлагане на ценни книжа на Българската фондова борса
  • проверки за съответствие с българските разпоредби за борба срещу прането на пари

Професионален опит

Участвали сме в някои от най-съществените транзакции в банковия и финансов сектор, като сме консултирали например:

  • австрийска банка по въпроси, свързани със структурирането на обезпечения при рефинансирането на българска финансова компания
  • водеща швейцарска банка във връзка със структурирането на обезпечения за финансовите й операции и продукти
  • една от най-големите германски банки във връзка с листването на програма за дългови инструменти на стойност няколко милиарда на Българската фондова борса
  • една от най-големите компании, предоставящи финансови услуги в Централна и източна Европа, във връзка с листването на дългови ценни книжа и програма за структурно финансиране на Българската фондова борса
  • австрийска банка във връзка с листването на  програма за дългови инструменти на стойност няколко милиарда на Българската фондова борса

Нашите адвокати в областта Проектно финансиране

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел