Начало / Какво правим / Специализация / Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Екипът ни по интелектуална собственост се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на търговските марки с опит в България и чужбина. Представляваме клиентите си пред Българското патентно ведомство, Комисията за защитата на конкуренцията, съдилища, митнически власти и други държавни органи в България, както и пред чужди и международни органи и организации.

Предлагаме широка гама от правни услуги в сферата на интелектуалната собственост, включително:

 • извършване на проучване на марка и патент, както и периодичен мониторинг
 • извършване на регистрация на търговски марки
 • представителство пред съответните администратори на първо ниво домейни при регистрация на домейни
 • преговори по лицензионни споразумения и IP споразумения
 • правни действия при нарушаване правото на търговска марка

Професионален опит

През годините сме представлявали и съветвали клиенти по различни случаи и сделки, свързани с права на интелектуална собственост, включително напоследък:

 • регистрация и подновяване на марки пред Българското патентно ведомство
 • мониторинг на търговски марки за известна европейска верига от типа „Направи си сам”
 • представителство на водещ български производител в хранителния сектор пред Българското патентно ведомство при прехвърляне на портфолио търговски марки
 • представителство на водещ немски туроператор в производство във връзка с нарушаване на права върху марка и производство по опозиция пред Българското патентно ведомство
 • съветване на водещ европейски разработчик на медицински софтуер относно уреждане на отношения със служителите му във връзка с авторски права
 • одит на права на интелектуалната собственост на голяма българска козметична компания във връзка с предстоящо придобиване
 • консултиране на български клиент, притежаващ патент в областта на защитните материали в телекомуникационния сектор, във връзка с търговската реализация на патента във франчайзингова система
 • съветване на български производител на храни във връзка със защита при нарушаване на права му върху търговска марка
 • представителство на водеща козметична компания пред митническите власти по всички въпроси, свързани със задържане на стоки при нарушаване на права на търговска марка
 • консултиране на голяма българска компания, оперираща в сектора на туризма, при уреждане отношенията с организация за управление на колективни права на интелектуална собственост

Нашите адвокати в областта Интелектуална собственост

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел