Начало / Какво правим / Специализация

Специализация

Нашата цел е да предоставим на клиентите ни пълно консултиране във всички области на бизнес правото.

Специализираме в търговско и бизнес право, сливания и придобивания. Консултираме придобиване на участия в търговски дружества и учредяване на съвместни предприятия (joint venture). Работата ни често включва правни анализи (due diligence), данъчно и търговскоправно структуриране на сделки, изготвяне на договори и документация, провеждане на преговори, изготвяне на уведомления за концентрация на стопанска дейност.

Предлагаме пълен обем от правни услуги във връзка с учредяване, придобиване, реорганизиране и управление на дружества и икономически групи. Корпоративната работа често е комбинирана с общо юридическо консултиране, което осигурява на клиента комплексна правна услуга по всички въпроси, свързани с неговия бизнес.

Ние сме сред първите навлезли на пазара на правни услуги свързани с обществени поръчки и имаме значителен опит в консултирането и ориентирането на клиенти в комплексните правила на тази материя.

Специализацията ни обхваща също области като трудови отношения и социално осигуряване, трудовоправни спорове, преговори със синдикати.

След либерализацията на българския енергиен пазар ние натрупахме опит в консултирането на различни аспекти на енергийни проекти, включително в областите водноелектрическа енергия и други възобновяеми енергийни източници, ко-генерационни топло и електроцентрали, топлоенергийни технологии и много други.

Нашите адвокати имат опит в съдебни и арбитражни процедури. Предлагаме компетентни анализи на очаквания изход на търговски и граждански дела.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел